Home

Parelinvest ("PI") is een onafhankelijke investeringsmaatschappij. We investeren in de (toekomstige) parels van de Nederlandse economie: kleine en middelgrote (productie)bedrijven die financiering of ondersteuning nodig hebben voor groei, consolidatie of bedrijfsoverdracht.

Onze kenmerken

PI onderscheidt zich door:

  • een ondernemersgerichte aanpak
  • regionale verbindingen 
  • een heldere investeringsfilosofie
  • focus op industriële sectoren in Nederland

Ons doel: financieel én maatschappelijk rendement

Door professionele kennis, ondernemersexpertise en financiering te bundelen en gericht te investeren in MKB-bedrijven met een bewezen track record, creëren we financieel rendement én maatschappelijke waardegroei.

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde werknemers is een vereiste voor een succes. Ontbreekt het hieraan, dan zet PI uit bestaande fondsen (opleidings-) middelen in om hierin te voorzien.